Behöver ni tillfälliga lokaler?

22 juni 2019 jonas olsson
Behöver ni tillfälliga lokaler?

Ibland kan det uppstå tillfälliga behov av extra lokaler, exempelvis inom förskolan, när det vissa år är extra många barn. Då kan man behöva utöka antalet platser under en period. Det kan också gälla att en nybyggnation ännu inte hunnit bli färdig, och då kan det behövas extra plats under tiden som byggprojektet ska färdigställas. En lösning kan vara att montera moduler på platsen, och på så vis till exempel få fler vårdplatser, kontor eller skolsalar. Modulföretaget sköter allt, så man slipper anlita arkitekter och konsulter.

 

En flexibel lösning med moduler

Om man vill ha moduler kan man kontakta ett företag som hjälper till med ritningar, planskiss och tillverkning av nya moduler. Det finns också möjlighet att återanvända befintliga moduler. Det är ett snabbt och effektivt sätt att få mer plats. Till exempel är det inte ovanligt att man kan montera en skola på en dag. Modulerna är tänkta som tillfäliga lokaler. De kan anpassas efter behov. Man kan köpa dem, om man vet att man vill ha dem under en längre tid, men det vanligaste är att hyra dem. När man inte längre behöver modulerna, flyttas de bort av modulföretaget, som också återställer marken.

Standard eller extra komfort

Vanliga standardmoduler, med självbärande väggar, är konstruerade i enlighet med gällande byggregler och har funnits i 20 år, så det är en väl beprövad metod. De används inom vården, skolor och förskolor, eller som kontorslokaler. Sedan ungefär ett år tillbaka finns det nu en ny, mera påkostad variant av modul. Den kan man välja om man önskar en tystare miljö, som t.ex. inom kontor eller förskola. Den nya komfortmodellen har tagits fram med hjälp av de senaste forskningsrönen inom byggteknik, energi och akustik. Energivärdena är bättre och värmeinstrålningen är lägre. Den är även tystare, större och snyggare. Oavsett vilken sort man väljer får man hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Fler nyheter