Tvist som faller inom fastighetsrätt? Anlita advokat!

Tvist som faller inom fastighetsrätt? Anlita advokat!

Att äga en fastighet kan vara en riktig guldgruva om den ligger på rätt ställe. Antingen kan man bo i den själv och luta sig tillbaka i vetskapen att man har en högt värderad fastighet som kommer ge en fin vinst den dagen man säljer eller så kan man hyra ut den och håva in pengar direkt. Men det är inte alltid en dans på rosor att vara fastighetsägare och ibland kan det uppstå problem med exempelvis hyresgäster eller exploaterande av marken. När det kommer till tvister inom fastigheter så hamnar det under ett juridiskt område som helt enkelt kallas fastighetsrätt. Det finns dock två kategorier inom fastighetsrätt som heter allmän och speciell fastighetsrätt. Den allmänna reglerar relationerna mellan avtalsparter som till exempel köpare och säljare eller hyresvärden och hyresgäst. Den speciella reglerar däremot relationerna mellan stat, kommun och exempelvis fastighetsägare. 

Inom fastighetsrätt finns det dessutom olika lagar, de tre viktigaste är: Jordabalken – Den innehåller lagar som reglerar den allmänna fastighetsrätten och hyresrätt. Det kan exempelvis vara konflikter grannar emellan eller om dolda fel påträffats vid en husförsäljning.  I jordabalken fastställs bland annat hur en fastighet definieras, vad som anses höra till en fastighet, vad man får göra med en fastighet och hur den får överlåtas eller styckas upp. Miljöbalken  En lag som har betydelse för fastighetsrätten i fråga om bland annat markplanering, expropriation (ett rättsligt förfarande där ägaren av en fastighet mot ekonomisk ersättning tvingas överlåta äganderätten till en annan part) och fastighetsbildning. Bostadsrättslagen – Som namnet avslöjar så behandlar den frågor om bostadsrättsbildande, ägande och överlåtande. 

Det finns många lagar och regler att förhålla sig till inom fastighetsrätt och det kan därför vara väldigt klokt att anlita en jurist som specialiserat sig på det för att få hjälp vid en konflikt. Thor Olsson är en advokat som är erfaren och kan hjälpa till med fastighetsrätt Arvika.