Tredjepartslogistik (3PL) i Stockholm

30 april 2022 william eriksson

editorial

Napoleon Bonaparte sägs vara den första som insåg vikten av logistik, och var den första att utnämna en “logistik-general”. Napoleons idé blev sedan av stor vikt under andra världskriget, då logistiken för de allierade blev mycket uppmärksammad. Mycket produktion bedrevs i USA och behövde transporteras över Stilla havet eller Atlanten. 

Utifrån denna militära logistik har logistiken idag förgrenat sig och omfattar i stort sett hela samhället. Logistik är en hel vetenskap och finns i flera olika former. Det är något som de flesta producenter tar hänsyn till eftersom logistik kan göra verksamheten mer lönsam. 

 

Ett effektivt materialflöde

Anledningen till att logistik har blivit så viktig är för att mycket idag transporteras över stora avstånd. Hela världen är en enda handelsmarknad, vilket innebär att det måste finnas effektiva sätt för varor att transporteras från leverantör till kund. 

Själva syftet med logistik är att skapa ett effektivt materialflöde som är gynnsam för varje del av kedjan. Genom att försöka nå högsta möjliga effektivitet krävs god service och att kostnaderna hålls så låga som möjligt. Däri finns logistikens stora styrka. 

 

3PL

 

Länken mellan företag och kunder

Tredjepartslogistik (3PL) innebär att en tredje part åtar sig att vara den logistiska länken mellan ett företag och dess kund. 3PL innebär därmed ett hjälpmedel för lagerhållning och transport till kunder. Det betyder att logistiken kan fasas ut till ett annat företag. Mer tid kan därmed användas till den egna verksamheten i visshet om att logistiken behandlas av experter inom ämnet. 

3PL ger ett alternativ för alla som inte själva vill lägga tid och energi på hur man på bästa sätt ska klara av logistiken. Istället kan detta lämnas över till någon som redan har kunskapen och kapaciteten som krävs. På så sätt kan hela flödet effektiviseras. Är du intresserad av 3PL i Stockholm kan du surfa in på följande länk: https://www.hillmerslogistik.se/tjaenster#3pl.

Fler nyheter