Teckna en sjukförsäkring

03 januari 2021 Jenny Olsson

editorial

Trots att Sverige har ett relativt bra skyddsnät så kan det vara svårt för många att få det att gå ihop rent ekonomiskt vid en sjukskrivning. Speciellt i tider som dessa som har varit under pandemin då många fått stanna hemma vid symptom eller när någon i familjen varit sjuk.

Då är det lätt att det blir många sjukdagar under en eller några månader. Det finns också andra tillfällen när man behöver vara sjukskriven länge, kanske på grund av en arbetsskada eller vid en utmattning till exempel då det kan ta lång tid att bli helt arbetsför igen och orka jobba hela dagar.

Om man får sjukpenning från försäkringskassan får man endast 80 procent av den ordinarie lönen och efter en tid kan dessa procent minska ytterligare. Att till en början avstå tjugo procent av sin lön på grund av sjukdom låter kanske inte mycket men det brukar ändå göra mycket då man ändå har samma utgifter. 

Sjukförsäkring

 

Investera i en sjukförsäkring 

Genom att skaffa en sjukförsäkring kan man täcka upp detta glapp. Hos  https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal kan man skaffa en försäkring som en trygghet. Den dagen man blir sjuk brukar det kännas skönt att kunna få ut mer än de pengar man får från försäkringskassan. När man blir sjuk eller har varit sjuk så ersätter Afa Försäkring rätten till ersättning. Beroende på om man är privat, kooperativt eller till exempel kommunalt anställd ska man ha visst många sjukdagar innan man kan söka ersättningen.

Om du har rätt till ersättning och är sjukskriven under längre tid har du rätt att få den upp till den 360:e sjukdagen. Försäkringen betalar inte ut så du får hela din ordinarie lön men när du får 80 procent i sjuklön av försäkringskassan betalar försäkringen ut 12,5% av de pengar försäkringskassan betalar ut vilket ändå gör att du höjer din inkomst mycket under sjukperioden.

Fler nyheter