Ta hjälp av trädbesiktning i Skåne

28 mars 2022 patrick pettersson

editorial

Hur mår dina träd? Precis som oss människor, och våra djur, är våra träd levande varelser. De växer och behöver näring. Olika förutsättningar påverkar deras mående och de kan även bli sjuka. Det finns till exempel olika trädsjukdomar, som kan sprida sig om de får fäste.

När vi är oroliga över något fysiskt eller psykiskt fenomen hos oss själva går vi till doktorn. Men vart vänder man sig om man tror det är något fel med ens träd? Var kan man göra en trädbesiktning i Skåne?

Trädbesiktning i Skåne görs av en arborist

Arborist är titeln på den profession som tar hand om träd. De är trädens doktor och kan ställa en diagnos och behandla. Behandlingen kan dels innebära att komma med tips och råd på hur du kan förändra hemmavid för att träden ska må bättre.

Behandling kan även vara konkreta åtgärder, som att beskära träden. Trädet kanske mår dåligt för att för många döda grenar finns kvar – som slösar näring som levande grenar behöver. En trädbeskärning kan även göras för att glesa lövverket och släppa solljus ner till lägre delar av trädet. I värsta fall kan arboristen behöva såga ner trädet. Likt ett lidande djur som måste avlivas. 

 

trädbeskärning Skåne

 

Hur en diagnos ställs efter en trädbesiktning

När en arborist gör en trädbesiktning i Skåne jobbar denne på många sätt likt en doktor. Arboristen prickar av olika förutsättningar för att avgöra om trädet mår dåligt eller ej. Sedan kommer denne med råd för dig att ta ställning till.

Det kan faktiskt vara så att det råd du får är att låta trädet vara även om det är i dåligt skick. Trädet i sig kanske mår dåligt, men djur och växter runt omkring kanske mår bra och skulle lida av att trädet försvann – även om det är dött. Det är en avvägning som är svår att göra själv.

Fler nyheter