Så skyddar du dig och din familj med sjukförsäkring

18 oktober 2022 Julia Zsiga

Som småbarnsförälder är det inte ovanligt att man drabbas av sjukdomar. Det kan handla om allt från förkylningar till mer allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvård. Att ha en sjukförsäkring kan ge dig och din familj den trygghet ni behöver när sjukdomen slår till. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta om sjukförsäkringar och hur du kan skydda dig och din familj.

Definition av sjukförsäkring

En sjukförsäkring är en försäkring som ger dig ekonomiskt skydd vid sjukdom. Genom att betala en månadspremie får du rätt till ersättning om du blir sjuk och inte kan arbeta. Ersättningen kan täcka allt från läkarbesök och mediciner till inkomstförlust om du är borta från arbetet under en längre tid.

Vilka olika typer av sjukförsäkringar finns det?

Det finns flera olika typer av sjukförsäkringar att välja mellan. En vanlig sjukförsäkring ger ersättning vid sjukdom som hindrar dig från att arbeta. Det finns också sjukvårdsförsäkringar som ger dig tillgång till privat sjukvård och specialistvård.

image

Skydd mot inkomstförlust

En sjukdom kan leda till inkomstförlust om du måste vara borta från arbetet under en längre tid. Med en sjukförsäkring kan du få ersättning för den tid du är borta från arbetet och undvika att hamna i en ekonomiskt svår situation.

Tillgång till vård och behandling

Genom en sjukvårdsförsäkring kan du få tillgång till vård och behandling snabbare än genom den offentliga sjukvården. Det kan vara särskilt viktigt om du behöver specialistvård eller om du vill undvika långa väntetider.

Vilken typ av sjukförsäkring behöver du?

Beroende på dina behov kan det vara lämpligt att välja en vanlig sjukförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring. Om du har en kronisk sjukdom eller har hög risk för sjukdom kan det vara bra att välja en försäkring som ger dig tillgång till privat sjukvård och specialistvård. En sjukförsäkring är helt enkelt en trygg försäkran i en orolig värld.

Läs mer här: https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal

Fler nyheter