Pyrolystekniska ugnar och pumpar

27 mars 2023 Veronica Jansson

En pyrolysugn, även kallad katalytisk omvandlare, är en anordning som används för att bryta upp organiska föreningar vid höga temperaturer och med minimalt med syre. Den har använts i årtionden i industriella tillämpningar såsom plaståtervinning, tjärkrackning och oljeraffinering.

På senare tid har den blivit populär bland hemmakockar för sin förmåga att skapa smakrika rätter utan att tillsätta fett eller olja. Pyrolysugnar används också för att omvandla biomassa till biobränslen, exempelvis biodiesel och etanol.

pumpservice - pumpar Kungsbacka

Detta händer under pyrolysprocessen

Kolväten bryts ner och skapar kortare aromatiska kolvätemolekyler som kan förbrännas till energi. Den är ett attraktivt alternativ då motorer och andra fossila bränslekällor ska förbrännas. Pyrolysugnarna och tillhörande pumpar i Kungsbacka kan också eliminera giftiga biprodukter som uppstår vid förbränning av traditionella bränslen. Förbränningstemperaturerna är mycket högre än de som används i spishällar eller grillar, så den resulterande maten är ofta mer smakrik och välsmakande än när den tillagas med konventionella metoder. Pyrolysugnen ger energibesparingar tack vare den effektiva användningen av bränsle. Många väljer därför dem som ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att tillaga sina måltider. Pyrolysugnar kan också användas för produktion av träkol, som är en annan användbar biobränslekälla. Kol har använts i en mängd olika industriella och hushållsapplikationer, inklusive vattenfiltrering, bränsleproduktion och till och med matberedning. Nu har de också börjat undersökas för deras potentiella användning i medicinska behandlingar.

Pyrolyspumpar

De är nära besläktade med ugnarna eftersom de båda använder termokemiska processer för att bryta ner organiskt material. Pyrolyspumpar används för att överföra uppvärmda material från en plats till en annan, medan pyrolysugnar värmer upp materialen för att starta den kemiska reaktionen. Kombinationen av dessa kan användas för att bearbeta fast eller flytande avfall till en säker och användbar form. Pyrolyspumpen ansvarar för att driva det uppvärmda materialet genom ugnen medan ugnen används för att omvandla det till en ny produkt, som exempelvis biobränsle eller industrikemikalier. Användningen av dem båda tillsammans i denna process gör dem mer effektiv och mindre tidskrävande.

Fler nyheter