Därför bör man utföra en virussandering

20 december 2021 jonas olsson

editorial

Det finns flera fördelar med att låta virussanera kontoret, butiken eller företagslokalen. Den främsta anledningen är förstås att förhindra smitta och se till att medarbetare och besökare inte blir sjuka, men sjukfrånvaro leder också till att företaget inte kan prestera och utvecklas lika bra. Många gånger tar det också tid att återhämta sig från sjukdom och det kan vara svårt för medarbetare att prestera på topp efter tillfrisknande. 

De flesta som hör ordet virussanering tänker nog på COVID-19, men det är faktiskt inte den enda smitta som det kan vara bra att virussanera mot. Både kräksjuka, influensa och vanliga förkylningar kan ställa till det det rejält på arbetsplatsen, särskilt då de precis som COVID-19 är väldigt smittsamma sjukdomar som alla kan leda till sjukskrivning. 

 

image

 

Ta in offerter och referenser från fler än ett företag

Att som arbetsgivare låta virussanera arbetsplatsen när man vet att det är smittsamma sjukdomar i omlopp är att visa omtanke för sina medarbetare. Vanligast är att man sanerar under hösten och vintern, men ibland kan det även behövas under andra årstider. Då de kemiska medel som används vid sanering är starka måste man veta hur man handskas med dem och använda rätt skyddsutrustning. Saneringen måste också ske när lokalerna är tomma på människor. Efter utförd sanering ska det helst gå åtta timmar innan man tar lokalen i bruk igen, men detta kan också variera beroende på vilket kemiskt preparat man använder.

Vid en sanering måste man vara extra noga med ytor som vanligtvis vidrörs av många. Det kan exempelvis röra sig om dörrhandtag, strömbrytare, ledstänger, hissknappar etc. Bäst är att anlita ett företags om har virussanering som sitt specialområde. De vet hur man sanerar olika ytor beroende på material och användningsområde. Ta in offerter från några olika företag och be även om referenser från tidigare uppdragsgivare. 

 

Fler nyheter