Bli av med huvudvärken med hjälp av behandling hos migränspecialist

26 april 2021 Cecilia Olsson

Det är aldrig trevligt att ha huvudvärk men när det händer allt oftare och känns allt mer intensivt är det lätt att det får stor negativ påverkan på livskvaliteten. Förutom att man själv inte mår bra så finns det även en stor risk att den närmsta omgivningen blir påverkad av besvären. Ibland kan huvudvärken vara så intensiv att man inte kan ta sig till jobbet, då kan allt från kollegorna till hela verksamheten bli påverkad. Samtidigt kan trötthet och irritation som kommer till följd av migränanfallen vara något som framförallt går ut över de man lever tillsammans med. 

Sök hjälp och få tillbaka livskvaliteten 

Man ska aldrig behöva stå ut med huvudvärk som påverkar ens vardag. På Medelixir Medical Clinic i Stockholm arbetar en neurolog med lång erfarenhet av att behandla migrän och andra typer av huvudvärk. Migränbehandlingens syfte är att minska antalet huvudvärksdagar samt intensiteten i huvudvärksepisoderna, den ska även hjälpa till att öka livskvaliteten och minska antalet sjukskrivningar. Det finns helt enkelt hjälp att få, så det finns ingen anledning att misströsta. 

Vad är migrän?

Migrän är attacker av intensiv huvudvärk som oftast pågår i 12-24 timmar. Värken blir värre när man anstränger sig fysiskt eller rör på huvudet. Det är vanligt att samtidigt må illa samt att bli extra känslig för ljud och ljus. Trots att dessa migränattacker är fruktansvärt obehagliga så är de nästan alltid ofarliga. Man bör dock uppsöka akut vård om man till exempel får migränanfall som pågår i flera dygn eller om man får en plötslig och intensiv huvudvärk som man inte känner igen.

Individanpassad behandling

På Medelixir Medical Clinic anpassar de alltid behandlingarna utifrån varje enskild patients behov. Efter en medicinsk bedömning sätter de in anfallsmedicinering mot migrän, förebyggande medicinering mot kronisk migrän samt uppföljning av resultat för att uppnå maximal effekt. Medelixir Medical Clinic’s terapeutiska arsenal innehåller bland annat Botox-injektioner, CGRP-receptor antagonist injektioner samt tablettbehandling med receptbelagda mediciner. Läs mer om den hjälp som finns att få på https://www.medelixirclinic.se/.

Fler nyheter