Ändra lösenord

Du bör ändra lösenord med jämna mellanrum. Vissa säger att man bör ändra lösenord ofta men det är ganska få människor som faktiskt ändrar sitt lösenord ofta.

Lite beroende på vad det är för sida kan det vara mer eller mindre viktigt att ändra lösenordet.

Det är viktigt att du inte har för enkla lösenord. Det är heller inte bra att ha samma lösenord på flera sidor. Läs mer. Använd vår lösenordsgenerator för att skapa ett nytt, säkert lösenord.

Hur knäcks ett lösenord?

I grova drag finns det 3 olika sätt att knäcka ett lösenord:

  1. Gissa. Ta reda på information om en person såsom för- och efternamn, födelseort med mera och testa baklänges eller liknande.
  2. Genom ordlistor. En ordlista över ett språk kan användas för att testa varje ord, ett efter ett. MySpacelösenord var på vift för ungefär ett år sedan och då var ”password” och ”123456” mest frekvent. Det hamnar i en ordlista över vanliga lösenord.
  3. Brute force. Genom att testa alla tänkbara teckenkombinationer. Använder man ett långt lösenord kommer det att ta flera miljoner år att knäcka. Ett lösenord på två tecken tar några sekunder.